Phòng ngủ thông minh PINK GIRL

31,120,000 

  • Giường gấp thông minh (1,580 x 400 x 2,280mm): 12,950.000 VND
    (kích thước đệm 1m4 x 2m)
  • Tủ kịch trần (1,580 x 400 x 420mm): 2,920,000 VND
  • Tủ trang trí cạnh giường (600 x 400 x 2,700mm): 4,540,000 VND
  • Giá sách trên bàn (500x250x1950mm): 2,580,000 VND
  • Bàn học (1,000 x 500 x 750mm): 2,800,000 VND
  • Day bed (1,300 x 500 x 450): 5,330,000 VND

31120000

Phòng ngủ thông minh PINK GIRL

Phong Ngu Thong Minh Pink Girl (2)

Trong kho