Phòng ngủ thông minh FLEX

70,956,000 

  • Giường gấp thông minh dáng ngang (đệm 1mx2m): 12,500,000 VND
  • Tủ kịch trần (DxCxS: 2180x1170x400mm): 8,160,000 VND
  • Giá sách 2 bên (DxCxS: 960x2650x400mm): 7,190,000 VND
  • Bàn học (DxRxC: 960x600x750mm): 3,800,000 VND
  • Giường tầng (DxRxC: 2072x1072x1920mm): 24,500,000 VND
  • Thang lên tầng (DxRxC: 1300x520x1920mm): 4,250,000 VND
  • Giá sách (DxCxS: 1072x1000x200mm): 5,680,000 VND
  • Tủ quần áo cánh lùa (DxCxS: 1300x2650x600mm): 12,400,000 VND

70956000

Phòng ngủ thông minh FLEX

Phong Ngu Thong Minh Flex (3)

Trong kho