Phòng ngủ thông minh FLOWER

49,113,000 

  • Giường gấp thông minh (đệm 1,6mx2m): 12,950,000 VND
  • Tủ kịch trần (DxCxS: 2906x370x400mm): 5,380,000 VND
  • Tủ trang trí (DxCxS: 450x2650x400mm): 3,340,000 VND
  • Tap đầu giường (DxCxS: 676x450x400mm): 1,600,000 VND
  • Gương sau tap (DxR: 500x1830mm): 1,400,000 VND
  • Tủ quần áo cánh lùa (DxCxS: 1967x2650x600mm): 16,680,000 VND
  • Day bed (DxRxC: 2597x420x450mm): 10,670,000 VND
  • Bàn treo tường không hộc (DxRxC: 1100x650x750mm): 2,550,000 VND

49113000

Phòng ngủ thông minh FLOWER

Phong Ngu Thong Minh Flower (3)

Trong kho