Phòng ngủ thông minh TINY

43,272,000 

  • Giường gấp thông minh (đệm 1,6x2m)
  • Tủ kịch trần (DxCxS: 1780x370x400mm)
  • Giá sách (DxCxS: 1000x2650x400mm)
  • Tủ quần áo cánh lùa (DxCxS: 2800x2650x550mm)
  • Bàn gấp tường (DxR: 800x500mm)

43272000

Phòng ngủ thông minh TINY

Phong Ngu Thong Minh Tiny

Trong kho