Phòng ngủ thông minh NEAT

36,080,000 

  • Giường gấp thông minh (đệm 1,6x2m): 12,950,000 VNĐ
  • Tủ quần áo (DxCxS: 2050x2280x400mm): 14,960,000 VNĐ
  • Giá sách (DxCxS: 800x2280x400mm): 4,880,000 VNĐ
  • Tủ kịch trần (DxCxS: 1780x470x400mm): 3,290,000 VNĐ

36080000

Phòng ngủ thông minh NEAT

Phong Ngu Thong Minh Neat

Trong kho