Combo phòng ngủ giường tầng David

50,185,000 

  • Giường tầng: 17.000.000 VND
  • Thang lên: 3.689.000 VND
  • Tủ quần áo: 12.818.000 VND
  • Bàn học: 4.845.000 VND
  • Giá sách: 4.368.000 VND
  • Tủ quần áo 2: 7.465.000

50185000

Combo phòng ngủ giường tầng David

6

Trong kho