Phòng khách thông minh Xin Chào

62,080,000 

  • Giường gấp dọc, kích thước đệm 1m4x2m (DxRxC): 1.580x400x2.280: 12.950.000VNĐ
  • Tủ để đồ 2 bên giường (DxRxC): 800x400x2.280: 5.840.000VNĐ
  • Sofa thông minh (tay sofa mỗi bên 15cm) (DxRxC): 1.780x600x750: 6.760.000VNĐ
  • Bàn trà (DxRxC):850x650x380 (750): 2.950.000VNĐ
  • Tủ trang trí (DxRxC): 300x400x2.280: 2.640.000VNĐ
  • Tủ đề đồ cạnh bàn àn (DxRxC): 500x400x2.280: 3.650.000VNĐ
  • Bàn ăn kết hợp tủ rượu (DxRxC): 950x400x2.140: 10.500.000VNĐ
  • Tủ đề đồ ngoài cạnh cửa sổ (DxRxC): 1.000x400x2.280: 7.300.000VNĐ
  • Tủ kịch trần (DxRxC): 5.130x400x320: 9.490.000VNĐ

62080000

Phòng khách thông minh Xin Chào

Phong-khach-thong-minh-xin-chao

Trong kho