Phòng ngủ giường tầnng GALAXY 2

32,576,000 

  • Giường tầng (kích thước đệm 1,2mx2m): 18,500,000 VND
  • Tủ quần áo cánh lùa (DxRxC: 1450x600x2700mm): 12.530.000 VND
  • Tủ trang trí (DxRxC: 600x250x2700mm): 4.290.000 VND
  • Bàn học (DxRxC: 1550x450x750mm): 4.340.000 VND
  • Giá sách (DxRxC: 400x250x1000mm): 1.060.000 VND

32576000

Phòng ngủ giường tầnng GALAXY 2

Giuong tang Galaxy 2 2 scaled

Trong kho