PHÒNG KHÁCH THÔNG MINH LOTUS

37,434,700 

  • Giường gấp dọc 1m6x2m (DxRxC): 1.780x400x2.280: 12.950.000VNĐ
  • Tủ trang trí (DxRxC): 350x400x2.280: 2.550.000VNĐ
  • Tủ kịch trần (DxRxC): 2.790x400x310: 5.160.000VNĐ
  • Tủ trang trí (bàn hoa sen) (DxRxC): 650x400x2.280: 4.150.000VNĐ
  • Bàn treo hoa sen (DxRxC): 650x10x1100: 2.550.000VNĐ
  • Bàn trà nâng: 2.950.000VNĐ
  • Sofa thông minh (DxRxC): 1780x600x720: 7.120.000VNĐ

37434700

PHÒNG KHÁCH THÔNG MINH LOTUS

2

Trong kho