Phòng ngủ thông minh CHILDHOOD

39,120,000 

  • Giường tầng thông minh (đệm 1m4x2m): 18,500.000 VND
  • Tủ Hari (1,400 x 550 x 2,400mm): 15,200,000 VND
    Tủ quần áo + bàn học gấp + giá sách
  • Tủ Batman (1,400 x 550 x 2,400mm): 15,200,000 VND
    Tủ quần áo + bàn học gấp + giá sách

39120000

Phòng ngủ thông minh CHILDHOOD

2

Trong kho