THỜI GIAN SẢN XUẤT VÀ GIAO HÀNG VÀ LẮP ĐẶT

Với các sản phẩm có sẵn, CTCP Nội Thất Kỳ Diệu sau khi xác nhận đơn hàng với khách hàng sẽ tiến hành lên lịch giao hàng và lắp đặt cho khách hàng.

Với các sản phẩm sản xuất theo yêu cầu, Công ty Cổ phần Nội Thất Kỳ Diệu bắt đầu sản xuất sau khi hai bên đã thống nhất được bản vẽ kỹ thuật. Trong quá trình sản xuất, khách hàng có quyền kiểm tra và yêu cầu Nội Thất Kỳ Diệu sản xuất theo đúng mẫu và chất liệu sản phẩm đã thỏa thuận (nếu cần).

Thời gian giao hàng và lắp đặt từ 3-5 ngày kể từ ngày chốt bản vẽ kỹ thuật.

Trong quá trình sản xuất có một số nguyên nhân khách quan như thời tiết, mất điện ……. mà chúng tôi không đảm bảo giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng thì Nội Thất Kỳ Diệu phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng được biết để hai bên cùng thống nhất giải quyết.