112320

Kéo cắt gà, tách vỏ hạt, có chốt an toàn

kéo cắt gà, tách vỏ hạt đa năng

Trong kho