Giá chia ngăn tủ thông minh – TI23

156,000 

Kích thước rộng ngang 24cm 
+ Loại 38(55): Thu gọn: 38cm, Kéo ra: 55cm
Giá: 200,000 VND => Khuyến mại: 156,000 VND
+ Loại 50(80): Thu gọn: 50cm, Kéo ra: 80cm
Giá: 210,000 VND => Khuyến mại: 163,800 VND
+ Loại  56(95): Thu gọn: 56cm, Kéo ra: 95cm
Kích thước rộng ngang 35cm 
+ Loại 38(55): Thu gọn: 38cm, Kéo ra: 55cm
Giá: 235,000 VND => Khuyến mại: 183,300 VND
+ Loại 50(80): Thu gọn: 50cm, Kéo ra: 80cm
Giá: 245,000 VND => Khuyến mại: 191,100 VND
Kích thước rộng ngang 42cm – Giá: 260,000 VNĐ => Khuyến mại: 202,800 VND
+ Loại 38(55): Thu gọn: 38cm, Kéo ra: 55cm
+ Loại 50(80): Thu gọn: 50cm, Kéo ra: 80cm

Chất liệu: Nhựa ABS
Màu sắc: Trắng
  • Ghi chú: Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT

 

156000

Giá chia ngăn tủ thông minh – TI23

0 scaled

Trong kho